InfraxBouwTeams

Hoe inschrijven?

Druk deze pagina af

Vermeld je naam, postadres, e-mail adres, telefoonnummer, (waar we je kunnen bereiken overdag), titel en codenummer van de cursus! Je ontvangt van ons een bevestiging van voorlopige inschrijving (zie verder) via het door u gebruikte inschrijvingskanaal (mail, fax, telefoon).

Je bent nu dus VOORLOPIG ingeschreven. Je inschrijving is DEFINITIEF na ontvangst van het inschrijvingsgeld.

De volgorde van de inschrijvingslijsten en wachtlijsten (zie verder) wordt bepaald aan de hand van de binnengekomen betalingen. Om praktische redenen, vragen we u om geen inschrijvingsgeld te storten zonder inschrijving zoals hierboven beschreven.

Als je je gegevens doorgestuurd én betaald hebt, verwachten we je zonder tegenbericht op de (eerste) dag van de cursus of de activiteit. Je vindt de juiste gegevens in de agenda.

OPLEIDINGSCHEQUES

Er kan NIET betaald worden met opleidingscheques.

WACHTLIJST

Het aantal deelnemers aan elke cursus is beperkt. Alleen wie tijdig ingeschreven is en betaald heeft, kan deelnemen. Wie dat niet deed, wordt vervangen door iemand van de wachtlijst wanneer er méér reservaties zijn dan plaatsen in de cursus. We stellen het op prijs indien je ons bij annulering zo snel mogelijk verwittigt, zodat we mensen van de wachtlijst kunnen oproepen.

ANNULERING

Dialoog vzw behoudt zichzelf het recht voor om een cursus te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of wanneer de cursusbegeleider door ziekte of overmacht onbeschikbaar is. In dat geval wordt het inschrijvingsgeld volledig teruggestort. Er kan in dit geval geen schadevergoeding geëist worden door de deelnemers.

De deelnemer zal zijn inschrijvingsgeld teruggestort krijgen, verminderd met 10 % administratiekosten met een minimum van € 5 , wanneer hij meer dan 10 dagen voor de start van een cursus annuleert. Wanneer hij minder dan 10 dagen voor de start van de cursus annuleert, zal de helft van het inschrijvingsgeld teruggestort worden. Een bewijs van overmacht (ziekte, ongeluk, sterftegeval,…) kan echter wél leiden tot terugstorting van het cursusgeld verminderd met 10 % administratiekosten met een minimum van € 5.

InfraxBouwTeams Dialoog vzw Infrax